1. Afstanden
Voor Deelnemers van 16 jaar en ouder zijn de afstanden die kunnen worden afgelegd als volgt (afstanden altijd bij benadering):
 • HeerlenStomt 6,6 km, 9,3 km, 15,2 of 30,4 km

Deelnemers aan HeerlenStormt van 6 t/m 15 jaar leggen de afstand van HeerlenStormt af op basis van hun leeftijd:
 • 6-7 jaar: 2.300 m
 • 8-9 jaar: 2.300 m
 • 10-11 jaar: 4.100 m
 • 12-13 jaar: 4.100 m
 • 14-15 jaar: 6.600 m

2. Indeling in categorieën

De deelnemers aan HeerlenStormt worden door de organisatie in de onderstaande categorieën ingedeeld:
 • Mannen 16 jaar t/m 30 jaar 6,6 km, 9,3 km, 15,2 km of 30,4 km
 • Mannen 31 jaar t/m 50 jaar 6,6 km, 9,3 km, 15,2 km of 30,4 km
 • Mannen 51 jaar en ouder 6,6 km, 9,3 km, 15,2 km of 30,4 km
 • Vrouwen 16 jaar t/m 30 jaar 6,6 km, 9,3 km, 15,2 km of 30,4 km
 • Vrouwen 31 jaar t/m 50 jaar 6,6 km, 9,3 km, 15,2 km of 30,4 km
 • Vrouwen 51 jaar en ouder 6,6 km, 9,3 km, 15,2 km of 30,4 km
 • Jongens 6 t/m 7 jaar 2.300 meter
 • Jongens 8 t/m 9 jaar 2.300 meter
 • Jongens 10 t/m 11 jaar 4.100 meter
 • Jongens 12 t/m 13 jaar 4.100 meter
 • Jongens 14 t/m 15 jaar 6.600 meter
 • Meisjes 6 t/m 7 jaar 2.300 meter
 • Meisjes 8 t/m 9 jaar 2.300 meter
 • Meisjes 10 t/m 11 jaar 4.100 meter
 • Meisjes 12 t/m 13 jaar 4.100 meter
 • Meisjes 14 t/m 15 jaar 6.600 meter

3. Prijzen
Prijzen zijn beschikbaar en worden later op de website bekend gemaakt. De prijs moet worden ingeleverd als een deelnemer in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement.

4. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers moeten zich lopend voortbewegen over het door de organisatie uitgezette parcours en de hindernissen op de daarvoor bedoelde manier overwinnen.

5. Eigen risico
Deelname aan HeerlenStormt gebeurt te allen tijde op eigen risico van de deelnemer.

6. Startpositie
Alle deelnemers hebben bij inschrijving de keuze voor een bepaalde starttijd. De uiteindelijke toewijzing van een starttijd aan de deelnemers gebeurt door de organisatie.

7. Startnummers
Alle deelnemers ontvangen een startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De startnummers moeten goed zichtbaar op de buik worden bevestigd met door de organisatie uitgedeelde veiligheidsspelden. Er mogen geen andere startnummers worden gedragen. Iedereen wordt geadviseerd eventuele medische gegevens achterop het startnummer te vermelden. Deelnemers zijn verplicht het startnummer met watervaste stift op de arm te schrijven.

8. Tijdslimiet
Alle deelnemers moeten op de wedstrijddag van HeerlenStormt voor 17.00 uur binnen zijn.

9. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De organisatie mag een deelnemer diskwalificeren als deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. De organisatie mag een deelnemer uit de wedstrijd halen uit veiligheidsoverwegingen, op grond van medische overwegingen of als dit in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

10. Instructies wedstrijdleiding
De deelnemers moeten de instructies van de organisatie opvolgen. Deelnemers aan het evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen moeten daarvoor vooraf toestemming krijgen van de organisatie.

11. Overige bepalingen
1. Inschrijven kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Daarna wordt de wachtlijst gevuld.
2. Inschrijven kan tot een aantal dagen voor aanvang van evenement, mits het evenement niet is volgeboekt.
3. Het is mogelijk bij de startomgeving kledingstukken in een eigen tas af te geven in de daarvoor bedoelde garderobe. Het is verstandig om in loopkleding naar het startvak te komen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in eventuele daarvoor bedoelde kleedaccommodaties inclusief de garderobe.
4. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
5. Wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk of per email aan de organisatie te worden gemeld. Wijzigingen kunnen tot 60 dagen voor aanvang van het Evenement worden doorgegeven. Hieraan zijn kosten verbonden: zie daarvoor de algemene voorwaarden.
6. Als een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, mag de organisatie deze deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderen.
7. De deelnemer beschikt over een zwemdiploma en moet kunnen zwemmen.
8. Het is verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het evenement.
9. De deelnemer moet zich bij medicijngebruik goed voor laten lichten over mogelijke schade die dat oplevert bij fysieke inspanning. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden aan de organisatie.
10. Bij windkracht sterker dan 6 beaufort en/of bij windstoten harder dan 75 km/uur of bij onweer wordt het evenement in eerste instantie uitgesteld en uiteindelijk afgelast.
11. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij tijdens de wedstrijd deugdelijk schoeisel draagt.
12. In geval van een bloeding worden deelnemers per direct uit de wedstrijd gehaald en mogen pas weer deelnemen als de bloeding is gestopt en de wond is verbonden.
13. Deelnemers worden geacht op de wedstrijddag de instructies op te volgen van de organisatie (herkenbaar aan het HeerlenStormt hesje) en de geneeskundige hulpverlening. Doen ze dit niet worden ze uit de wedstijd gehaald.

JU Sponsors

nieuwenor.jpg
henrich.jpg
CBS.jpg
venlona.png
TerWorm.jpg
heerlen-logo_blauw_FC.jpg
twee-gezusters.jpg
VenloTech.png
lopers-company.jpg
mi68.png
DSV.jpg
MarcSchattefor.png
provincie limburg.jpg
hardloopshop-nl.jpg
Back_on_track.jpg
thermenmuseum.jpg
ocean.png
scouting-Berix.jpg
Q-Park.jpg
van-Hooft-verkeerstechniek.jpg
berden.png
mijnmuseum.jpg
wiertz.jpg
i-trail.jpg

Ook deelnemen aan deze stormlopen?


VenloStormt Main DSV dia
BaarloStormt Main dia
RoermondStormt Main dia